ביטוחים

ביטוחים פרטיים

1. ביטוח בריאות

פוליסה שמכסה את הוצאות טיפולים רפואיים שאינם מכוסים על ידי הסל הבריאותי וקופות החולים.
פוליסת ביטוח הבריאות הפרטית הנה משלימה לקופות החולים ומספקת כיסוי מרובה לטיפולים רפואיים בארץ ובחו”ל.
היא מכסה את כל ההוצאות הקשורות לניתוחים, כולל דמי מנתח, חדר ניתוח פרטי, בחירת רופא מנתח פרטי, אופרציות רפואיות/תחליפי ניתוח (במקום ניתוח) והתייעצות עם מומחים רפואיים.
כמו כן, הפוליסה מכסה את עלות התרופות היקרות שלא נכנסו לסל הבריאות, וגם את התרופות האונקולוגיות וההמטולוגיות הנמצאות בסל, אך אינן מתאימות למצב הרפואי המסוים של המבוטח.
לא רק זאת, הפוליסה גם מכסה טיפולים והשתלות איברים בחו”ל, כאשר היא מספקת כיסויים נוספים כמו הבאת מומחה לישראל או הטסה רפואית לחו”ל של המבוטח ובן משפחתו ועוד.

פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה

במקרה של אבחנה של מחלה קשה כגון: סרטן, לב ועוד, הביטוח יכול להבטיח תשלום כספי חד פעמי שיסייע בתקופה הקשה.
הכספים יכולים לסייע בכיסוי הוצאות שאינם מכוסות בביטוח הבריאות הבסיסי.

פיצוי במקרה של תאונה אישית

מגן עליך במקרה של פציעה או אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
הפיצוי הכספי החד פעמי יכול לסייע בשיקום ובהחזרת השגרה הרגילה.

2. ביטוח סיעודי

במקרה של צורך בסיעוד או בטיפול יומיומי, הביטוח מכסה את ההוצאות, מה שמקל על המשפחה ועל המטופל.

מהו מצב סיעודי?
כדי להבין את מהות הביטוח הסיעודי, יש להתעקש על ההבנה של “מצב סיעודי”.
זהו מצב בו איש או אישה אינם יכולים לבצע לבדם רוב הפעולות היומיומיות הבסיסיות (כגון התלבשות, אכילה וניידות בסביבה).
המתקבלת במצב זה עלולה להיות גם בשל בעיות נפשיות, כמו במקרה של מחלת אלצהיימר, שבו השיפוט והתבונה פגועים.
כאשר אדם מגיע למצב זה, הוא דורש טיפול יומיומי, אשר יכול להיות יקר.

איך אפשר לממן את הטיפול למצב סיעודי?
המדינה מציעה תמיכה במימון הטיפול בשני דרכים עיקריות: הביטוח הלאומי מסייע בשעות טיפול בבית המטופל, תחת מסווגות מסוימות, ומשרד הבריאות מסייע באשפוז במוסד. אולם, הסיוע המסופק אינו מספק תמיד את הדרישות הכלכליות.

מהו ביטוח סיעודי?
הסכם זה בין בעלי הפוליסה לחברת הביטוח מבטיח גמלה כספית כאשר הביטוח מתקיים, בתמורה לתשלום פרמיה.
זהו ביטוח הזמין לכל הגילאים.
ישנם שני סוגים של ביטוח:
(1) קבוצתי מטעם קופת החולים
(2) ביטוח פרטי שנרכש ישירות מחברת הביטוח.

3. ביטוח חיים פרטי

במקרה של פטירה, הביטוח מבטיח תשלום למשפחה או לילדים, כדי להבטיח את רמת החיים שלהם גם לאחר האובדן.
ביטוח ריסק לחיים מציע הגנה כלפי המוטבים שלכם במקרה שחלילה יתרחש מוות במהלך תקופת הביטוח. הביטוח מבטיח תשלום חד פעמי לאחר מוות המבוטח, ללא קשר לסיבתו.
זהו פיצוי שמגיע למוטבים בנוסף לכל פיצוי כספי אחר שהם עשויים לקבל.

למה זה כל כך חשוב?
ביטוח ריסק בסכום מתאים מבטיח את שמירת רמת החיים של המשפחה שלכם כפי שהייתה עד לאותו הרגע הקריטי.

4. ביטוח חיים למשכנתא

במקרה של פטירה, הביטוח מבטיח החזר של המשכנתא כך שהמשפחה לא תצטרך להתמודד עם ההחזרים בתקופה הקשה ולא ייווצר חוב כלשהו על הבית.

ביטוח משכנתא – כאשר אתה לוקח הלוואה למשכנתא, אתה גם מתחייב לבטח את עצמך.
במקרה של פטירה, ביטוח זה מבטיח כי חוב המשכנתא ישולם על ידי חברת הביטוח ולא יועבר ליורשים של לווה המשכנתא.
אם תישאר יתרה מהכסף אחרי סיום התשלום לבנק, היתרה תועבר למוטבים הרשומים בפוליסה.
כאשר אתה לוקח משכנתא מהבנק, הבנק מחייב אותך לקחת שני ביטוחים (בטחונות עבור הבנק): ביטוח מבנה וביטוח חיים.
הם מוודאים שאם, חלילה, מתרחש מקרה בלתי צפוי כמו פטירה או נזק כבד לנכס, החוב כלפי הבנק ישולם על ידי חברת הביטוח ולא יעבור להיות חוב של היורשים.

5. ביטוח מבנה

מטרת ביטוח המבנה הוא לדאוג לשמירה על הבית במקרים של קטסטרופה : שריפה, רעידת אדמה, נקי צנרת, נזקי טבע ועוד.
במצב זה, חברת הביטוח תשלם על הנזק הביטוח מכסה נזקים למבנה (קירות/רצפה) וצמודי קיר.

6. תכולה פרטי

מטרת ביטוח המבנה הוא לדאוג לשמירה על הבית במקרים של קטסטרופה : שריפה, רעידת אדמה, נקי צנרת, נזקי טבע ועוד.
במצב זה, חברת הביטוח תשלם על הנזק ביטוח התכולה משלים את הכיסוי לביטוח המבנה.
ביטוח התכולה מכסה את כל מה שבתוך הבית: ריהוט, שטיחים, ציוד, תכשיטים ועוד.

ביטוחים לשכירים/עצמאים

1. קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון. 
קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי.

הפרשות עובד ומעביד
כדי לייצר סכום משמעותי שעל בסיסו תשולם לחוסך פנסיה חודשית בעת פרישה, במהלך שנות העבודה אנו כעובדים מפקידים באמצעות המעסיק חלק קטן מתוך השכר (6% ועד 7% ממנו בחודש, ליתר דיוק), המכונה “תגמולי עובד” לאחת מקרנות הפנסיה, המתנהלות בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח.
במקביל להפקדת העובד, המעסיק מבצע הפקדה נוספת (6.5% ועד 7.5% מן השכר), המכונה “תגמולי מעביד”, ובנוסף – המעסיק מפקיד גם רכיב של כספי פיצויים (6% ועד 8.33% מן השכר), סכום אשר מצטבר בקרן והופך לנזיל במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד ומשמש כתשלום פיצויי פיטורין, כמו כן, גם עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן פנסיה.

פיצויי פיטורין
מכיוון שהפיצויים הם חלק בלתי נפרד מהכספים שישמשו לתשלומי הפנסיה, כדאי להימנע ממשיכתם גם בעת החלפת מקומות עבודה.

אפיקי השקעה
הכספים המופקדים בקרן, מושקעים במגוון אפיקי השקעה בשוק ההון, במסלול השקעה לבחירת החוסך וחלק מתיק ההשקעות אף מניב תשואה שנתית קבועה בשל אגרות חוב ייעודיות שהנפיקה המדינה, בהן מושקעות קרנות הפנסיה.

כיסויים ביטוחים
קרנות הפנסיה, אם כן, מהוות מקור מרכזי ליצירת הכנסות בגיל הפרישה.
אך מעבר לכך הן כוללות חבילה של כיסויים ביטוחים חשובים – האחד: כיסוי למקרה מוות, המשולם לאלמנ/ה במקרה פטירת העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבת אלמנ/ה חודשית לכל החיים.
גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח ובמסלול הביטוח בו בחר העמית. 
בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה ועד גיל 21. כמו כן, כוללת קרן הפנסיה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה.
עמית שאיבד את כושרו לעבוד יכול לתבוע את הקרן ולקבל ממנה פנסיית נכות, בגובה של עד 75% מהשכר הקובע שלו, בכפוף להצגת אישורים רפואיים ולהחלטת ועדת הקרן.

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל (קרן פנסיה נבחרת)
קרן פנסיה ברירת מחדל היא רפורמה שקודמה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מתוך מטרה להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני.
במסגרת ההליך, בחרה רשות שוק ההון במכרז, ארבע קרנות פנסיה המספקות את שירותיהן בתנאים אטרקטיביים, ביניהן קרן הפנסיה של מיטב.
קרן הפנסיה מציעה דמי ניהול בשיעור של 0.22% מהצבירה ו-1% מההפקדות החודשיות. כמו כן, מבטיחה קרן הפנסיה כי דמי הניהול יישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.
לצורך השוואה, עובדים רבים בישראל עדיין משלמים כיום את מקסימום דמי הניהול לקרנות הפנסיה הגדולות – 0.5% מהצבירה בקרן ו-6% מההפקדות החודשיות בקרן.

מסלולי השקעה
כלקוחות מיטב בקרן הפנסיה, באפשרותכם לבחור בין מגוון מסלולי השקעה, בהתאם לצרכים הספציפיים והמטרות של כל אחד ואחת מכם.
בין השאר מוצע לבחירתכם *מסלול פאסיבי ממוקד חו”ל אג”ח עד 25% מניות, שעשוי להתאים לכם אם אתם מעדיפים להשקיע במט”ח ובבורסות מחוץ לישראל.

2. ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים (ביטוח חיים פנסיוני) מיועד לעובדים שכירים ובעלי שליטה, המעוניינים בחיסכון ארוך טווח לגיל הפרישה, במסגרתו ניתן לכלול גם כיסויים ביטוחיים.
ההפקדה לתוכנית משולמת מדי חודש במסגרת חישוב השכר, על בסיס השכר הפנסיוני.
מבנה ההפקדות המקובל ברוב תוכניות ביטוח החיים הוא 6% למרכיב תגמולי עובד, 6.5% למרכיב תגמולי מעסיק, 8.33% לפיצויי פיטורים, ובנוסף עד 2.5% לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה.
המרכיב האחרון משולם על-ידי המעסיק או על-ידי המעסיק והעובד.

מרכיבי ביטוח המנהלים
לביטוח המנהלים יש שלושה מרכיבים:

1. חיסכון לגיל הפרישה – חיסכון ארוך טווח, שמטרתו לשמש אותנו לאחר הפרישה לגמלאות. בעבר ניתן היה לבחור האם לקבל את הכספים כסכום הוני (חד-פעמי) או כקצבה חודשית. כיום הכספים מתקבלים כקצבה חודשית בלבד, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם.
2. ביטוח אובדן כושר עבודה – כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי, שאירע במהלך תקופת הביטוח.
במקרה כזה, ישולם לכם פיצוי חודשי בהתאם לתנאי הפוליסה.
3. ביטוח למקרה מוות (ביטוח חיים / ריסק) – כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת המבוטח.
במקרה שכזה, זכום הביטוח ישולם למוטבים שמיניתם בפוליסה או, בהיעדר מוטבים, ליורשיכם החוקיים. כיום לא משווקים פוליסות ביטוח מנהלים עם כיסוי זה.

הרכב פוליסת ביטוח המנהלים הוא גמיש וניתן להתאים אותו באופן אישי אליכם.

מסלולי השקעה
כספי החיסכון מושקעים במסלולי השקעה לבחירת החוסך.
קיימים מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. ניתן לפצל את החיסכון בין מסלולים שונים.

כיצד מחושבים כספי הקצבה החודשית בביטוח מנהלים?
בשנת 2008 בוטלה האפשרות לקבל את כספי החיסכון כסכום הוני.
פוליסות שנרכשו משנה זו ואילך מאפשרות לקבל את כספי החיסכון כקצבה חודשית בלבד.
גובה הקצבה החודשית שתשולם למבוטח נקבע לפי מקדם הקצבה – ערך מספרי המבוסס, בין היתר, על תוחלת החיים הצפויה.
עד ליום 31.12.2012, בכל פוליסות ביטוח המנהלים הוגדר מקדם קצבה מובטח.
עם העלייה בתוחלת החיים הוא אמנם גדל במשך השנים (למשל, מקדם הקצבה של פוליסה משנת 2010 היה גבוה מזה של פוליסה משנת 2005), אך לכל מבוטח נותר מקדם קצבה מובטח, שעל-פיו תחושב הקצבה החודשית שיקבל לאחר הפרישה.
במציאות זו לא נלקחה בחשבון העלייה שתחול בתוחלת החיים מרגע הצטרפותו של המבוטח לפוליסה ועד לפרישתו לגמלאות (לעתים מדובר בעשרות שנים). מתוך חשש להיווצרות גירעונות ולהיעדר יכולת לשלם קצבאות למבוטחים, הורה משרד האוצר על ביטול מקדם הקצבה המובטח.
לכן, החל מה-1.1.2013 בכל פוליסת ביטוח מנהלים מקדם הקצבה משתנה לאורך חיי הפוליסה, או שנקבע לראשונה במועד חישוב הקצבה עם הפרישה, בהתאם לשינויים בתוחלת החיים.

ביטוח מנהלים – חשוב לדעת:
• באפשרותך למנות מוטבים בפוליסת ביטוח המנהלים שלך עם הצטרפותך, וכן להוסיף, לגרוע או להחליף מוטבים לאורך חיי הפוליסה.
• לחוסכים בביטוח מנהלים ניתנת הטבת מס בעת ההפקדה.
• כספי ביטוח המנהלים מושקעים במסלולי השקעה שונים. באפשרותך לבחור במודל השקעה המותאם לגילך (ככל שתתבגר, כספיך יושקעו במסלולים עם רמות סיכון נמוכות יותר), או לבחור במסלולי השקעה אחרים, בהתאם להעדפותיך. בכל עת ניתן להחליף מסלול השקעה, ללא עלות וללא תשלום מס.
• באפשרותך לבקש הלוואה כנגד הכספים שצברת בביטוח המנהלים שלך, לא כולל מרכיב הפיצויים, בכפוף לתנאי החברה.
• לאחר סיום העסקה במקום עבודה, עומדת לרשותך האפשרות למשוך את כספי הפיצויים והתגמולים, בכפוף להוראות מס ההכנסה. אולם חשוב לזכור שצעד זה עשוי להקטין באופן משמעותי את הקצבה שתקבל בגיל הפרישה. לכן מומלץ להיעזר ביועץ פנסיוני / סוכן ביטוח לפני משיכת הכספים

3. ביטוח אובדן כושר עבודה

פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה.

משך התשלום: מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח, או עד מועד תום תקופת הביטוח (המוקדם מבניהם).
בתקופה בה ישולם הפיצוי החודשי ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות בפוליסה.

4. קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים.
במקור היא נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמויות (כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך), אולם כיום היא משמשת בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס אחרי הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

• הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים (ראו בהמשך פטור ממס הכנסה).
• מאחר שהמדינה לא מטילה כל מגבלות על השימוש בכסף שנצבר בקרן אחרי תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולא בהכרח להשתלמות.
עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.